นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึง อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์), หรือในที่นี้จะเรียกแทนว่า “อมอร์แปซิฟิค” หรือ “เรา” ในการเก็บ
การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากผู้ใช้บริการทั้งทางออนไลน์และทางร้านค้า กรุณาอ่านนโยบายนี้เพื่อทำความเข้าใจ

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง
 3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 4. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 7. ตัวเลือกและสิทธิของท่าน
 8. ติดต่อเรา
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อมอร์แปซิฟิค ได้รับจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทางร้านค้า และทางกิจกรรม คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์อื่น แม้ว่าเราจะมีการติดต่อ กับท่านผ่านเว็บไซต์นั้นๆ อย่างเช่น หากท่านแชร์ข้อมูลของท่านผ่านทาง เฟชบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ ยูทูบ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง

 • ด้านล่างนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมไว้:

เพิ่มเติมจากข้อมูลในตารางด้านบน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้ใช้งาน หรือกระทำการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเช่น cookies, IP address, ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์, ประวัติการใช้บริการ และ ประวัติการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
เราขอชี้แจงว่าทางเราไม่มีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เยาว์เป็นคร้ังคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี
ท่านต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ก่อนใช้บริการของเราและผลิตภัณฑ์ของเรา
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกระทั่งถึงเวลาที่สมควรเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการของเรา หรือจนกว่าท่านจะยื่นคำขอ
และ/หรือจนถึงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกระทั่งถึงเวลาที่สมควรเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการของเรา หรือจนกว่าท่านจะยื่นคำขอ
และ/หรือจนถึงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

อมอร์แปซิฟิค จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ นอกจากนี้

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบประวัติการซื้อ ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการใช้บริการกับทางเรา
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด รวมไปถึงการตรวจสอบการกระทำผิดต่างๆ
เพื่อเก็บข้อมูลไว้กับเราและเพื่อรักษาประวัติในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด


ในระหว่างการใช้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย
และแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ผ่านเว็บไซต์ของโซลวาซู แอพพลิเคชั่นบนมือถือ อีเมล และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้โดย แจ้งความประสงค์ของท่านผ่านพนักงานขายของเรา
หรือติดต่อมาที่โทรศัพท์หมายเลข 02 -685-3115 -8 ต่อ 216

4. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อมอร์แปซิฟิค อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • เพื่อการให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ดำเนินการให้บริการแก่เรา เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การส่งอีเมล การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การอำนวยความสะดวกทางด้านการตลาด การตรวจสอบการฉ้อโกง การดำเนินการสำรวจลูกค้าและ การให้บริการแก่ลูกค้า
 • เครือข่ายออนไลน์ เครื่องมือ และปลั๊กอิน หากท่านใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ท่าน ผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวม หรือถูกแบ่งปันข้อมูลระหว่างโซลวาซูและบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หากท่านกด "Like" บนเฟชบุ๊ค เฟชบุ๊คอาจจดจำว่า ท่าน “ชอบ” ผลิตภัณฑ์ และอาจโพสต์ข้อมูลบนเฟชบุ๊ค
 • กรณีอื่นๆ โซลวาซูอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัท พนักงาน ตัวแทนของเรา และบริษัทในเครือของเรา เพื่อปกป้องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย อมอร์แปซิฟิค จะทำตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกใช้โดยบุคคลที่สามทั้งหมดภายใต้นโยบายนี้ นอกจากนี้เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านโดยปราศจากความยินยอมของท่าน หากอมอร์แปซิฟิคเข้าร่วมทุนกับ บริษัทอื่น หรือขาย หรือร่วมกิจการกับองค์กรธุรกิจอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผยต่อคู่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจใหม่
อมอร์แปซิฟิค อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวท่าน อย่างเช่น ข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อของท่าน ในกรณีที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลโดยรวม: เราอาจเผยแพร่ข้อมูลโดยรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตัวบุคคลแก่พันธมิตรทางการตลาดของเรา หรือเพื่อใช้ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย
 • การโฆษณาแบบอิงพฤติกรรม: บุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยี (เช่น cookie) เพื่อรวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะกับความสนใจของท่าน โฆษณาดังกล่าวอาจปรากฏทั้งในเว็บไซต์ของเราหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ

5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในมุมมองของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก อมอร์แปซิฟิค อาจให้หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบริษัทอื่นที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อการจัดการ และ/หรือ ปฏิบัติ หรือบริการงานบางอย่างในนามของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปเก็บไว้หรือประมวลผล จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและมาตรการ ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของอมอร์แปซิฟิค ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6. เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

(1) เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
(2) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
(3) เราจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้
(4) เราจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

7. ตัวเลือกและสิทธิของท่าน

 • ท่านสามารถเลือกและใช้สิทธิของท่านดังนี้ :

8. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติงานของเรา หรือหากท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 7 สามารถติดต่อสำนักงานอมอร์แปซิฟิค ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-685-3115 ต่อ 216

การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเราอาจใช้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน หากเราต้องการ หรือมีความจำเป็นที่จะติดต่อท่าน เนื่องจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฉบับล่าสุดของเรา เราจะระบุวันที่ที่ชัดเจน ของการบังคับใช้นโยบายที่ปรับแก้ทุกครั้ง ที่ข้างท้ายสุดของนโยบาย

มีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม 2563

* Cookies คือข้อมูลจำนวนหนึ่งที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน ระบบของเราจะทำการจัดเก็บ cookies ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากว่าท่านจะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ยินยอมให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ cookies จะช่วยให้การเข้ามาชมและใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไปสะดวกขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับท่าน ท่านอาจจะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของท่านให้ปฏิเสธการจัดเก็บ cookies โดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในกรณีนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้คุณสมบัติบางอย่าง บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ความช่วยเหลือ" บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่าปิดรับ cookies ทั้งหมด หรือเปิดแจ้งเตือนก่อน cookies จะถูกจัดเก็บ